Kategoriler

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 : TARAFLAR VE KONUSU

Bir taraftan www.ithalduvarkagit.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Süleyman demirel cad sunflower avm no:25 esenkent esenyurt/İSTANBUL adresinde mukim ERDAĞ YAPI DEKORASYON İNŞAAT VE BİLİŞİM TİC LTD ŞTİ.. (Sözleşmede "Erdağ Yapı" olarak anılacaktır) ile diğer taraftan www.ithalduvarkagit.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (Sözleşmede "Üye" olarak anılacaktır.) arasında anlaşmaya varılan Erdağ Yapı'ın sahip olduğu internet sitesi www.ithalduvarkagit.com 'den Üye'nin faydalanma şartlarının belirlendiği Üyelik Sözleşmesidir.

MADDE 2 : GENEL ŞARTLAR

2.1. Üye, www.ithalduvarkagit.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel bilgilerin doğru olduğunubeyan ve taahhüt eder.Kişisel bilgilerin güncellenmesinden Üye sorumludur.Erdağ Yapı'ın bu bilgilerin doğru olmaması nedeniyle uğrayacağı tüm zararlardan üye sorumludur.

Sözleşme ilişkisine girmek için Üye'nin, hukuki ehliyeti olmalıdır.

Üyeliğin kullanımı için işbu sözleşmeyi veya Gizlilik Politikası'nı Üye kabul etmiyor ise Hizmeti kullanmayı derhal bırakmalıdır.

Üyeliğe ilişkin Üye tarafından oluşturulan veya Erdağ Yapı tarafından verilen şifre ve/veya diğer bilgiler Üye tarafından gizli tutmalı ve üçüncü şahıslarla paylaşılmamalıdır. Şifreye ilişkin tüm sorumluluk Üye'ye aittir.

2.2. Üye, www.ithalduvarkagit.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, ürünlere yorum yazamaz. Ayrıca, üye başkalarının siteyi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (saldırı, virus, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye ait olacaktır.Erdağ Yapı'ın üyeden, sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal etmesi veya uymamasından dolayıtazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

2.3. Erdağ Yapı'ın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyeliği ve üyeye ve ait bilgileri iptal etme, silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Erdağ Yapı'ın hiçbir sorumluluğu yoktur.

2.4. Erdağ Yapı internet sitesinin genel görünüm ve tasarımı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, elektronik şekilde sunulan teknik veriler, dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. www.ithalduvarkagit.com internet sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.Bu bilgiler izinsiz kullanılamaz, ve değiştirilemez.

2.5. Erdağ Yapı kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Erdağ Yapı, üyenin www.ithalduvarkagit.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar. Ayrıca, internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, site ziyareti esnasında erişilen diğer sayfalar ve siteye doğrudan bağlantı sağlayan İnternet sitesinin adresi gibi birtakım bilgiler Erdağ Yapı tarafından toplanabilir.

2.6. Erdağ Yapı'ın, üye tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla üyeye iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Üye, işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe Erdağ Yapı'ın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.Üye, Erdağ Yapı'a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Erdağ Yapı'ın çağrı merkezine iletebilir.

2.7. Erdağ Yapı web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için üye, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede üye, Erdağ Yapı web sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder. 

2.8. Erdağ Yapı, işbu site kapsamında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır.

2.9. Taraflar, Erdağ Yapı Yapı Marketleri Ticaret A.Ş.'ye ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının HMK Madde 193'e uygun olarak tek ve gerçek münhasır delil olarak kabul ve taahhüt ederler. 

MADDE 3 : İHTİLAF

İş bu sözleşme nedeniyle ortaya çıkabilecek ihtilaflarda Ümraniye Mahkeme ve İcra daireleri yetkilidir.

MADDE 4 : DİĞER HÜKÜMLER

4.1. İşbu sözleşme, üyenin Erdağ Yapı internet sitesine üye olduğu anda akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

4.2. Üye, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir.